STRATO

Strato luo strategisen oppimisen mahdollisuuksia ”törmäyttämällä” erilaisia organisaatioita ja johtamis­malleja, kyselemällä ja kyseenalaistamalla. Yhdistämme asiakkaidemme, yhteistyö­kumppaneidemme ja oman osaamisemme löytääksemme yhdessä keinoja menestyä rajusti muuttuvassa ympäristössä. Sekä liiketoiminta­ympäristö ja organisaatiomallit että johtamisen ja työn tekemisen tavat ovat suuressa murroksessa. Entiset strategian luomisen ja toteuttamisen keinot eivät enää toimi. Etsimme avaimia monimutkaisiin johtamishaasteisiin tiiviissä vuorovaikutuksessa teidän kanssanne. Esitämme hyviä kysymyksiä, meiltä et saa valmiita vastauksia. Saat sparrauskumppanin, ”oman räätälin”, joka uskaltaa kyseenalaistaa, kysyä ja kuunnella.
 

 

Strategy for rapid renewal, katso esimerkkejä ratkaisuista »

Emme uudistu riittävän nopeasti! Mihin suuntaan meidän pitäisi mennä, kun emme edes tiedä, millainen liiketoimintaympäristömme on parin vuoden kuluttua? Mitä valitsemme, mistä luovumme?

Yrityksen eri liiketoimintayksiköiden johtoryhmät kokoontuivat usean työpajan sarjaan, joissa vuorovaikutteisten työmenetelmien avittamana tutkailtiin kilpailuympäristön muutosskenaarioita, pohdittiin, sopiiko meille sopeutuva vai muutosta muokkaava strategiointi, millaiset ketterän uudistumisen keinot istuvat tilanteeseemme. Stratolaiset haastoivat ja auttoivat luomaan uusia näkökulmia. Lämpimästi kuunnellen, mutta rennosti ja rohkeasti kyseenalaistaen. Heidän kykynsä ymmärtää monimutkainen tilanteemme oli ilmiömäinen. Työpajojen välissä testasimme ideoitamme yhteistyökumppaniemme ja oman organisaatiomme kanssa. Haimme tietoa ja harjoittelimme monialaista yhteistyötä. Kutsuimme asiantuntijoita herättelemään meitä. Muutamassa kuukaudessa saimme aikaan yhteisen näkemyksen suunnasta ja konkreettiset suunnitelmat sen toteuttamiseksi. Parasta oli innostava yhteistyö, energia ja käytännön ratkaisut!

Energy for results, katso miten vauhditat strategian toteuttamista »

Miksi muutos ei etene niin ripeästi kuin sen pitäisi? Miksi hyvät suunnitelmamme eivät toteudu tekemiseksi? Miksi ihmiset eivät ymmärrä tavoitteitaan, vaikka olemme kertoneet strategiamme painopisteet jo monessa infotilaisuudessa?

Kokoonnuimme 100 hengen voimalla yhteiseen työpajaan pohtimaan, mitä strategia merkitsee meille arjen työssä. Mitkä ovat tavoitteemme? Mikä on minun roolini niiden toteuttamisessa? Mitä apua saan muilta yksiköiltä? Mitä he odottavat minulta? Stratolaiset ohjasivat meitä yhteisöllisiä menetelmiä käyttäen, todella innostavasti - heidän energiansa tarttui meihinkin! He ymmärsivät arjen haasteemme, eivätkä tyrkyttäneet jotain konsulttiratkaisuja. Johtajammekaan eivät näyttäneet niitä tavallisia kalvoesityksiään, vaan olivat porukan mukana, yhtenä meistä, keksimässä keinoja hommien vauhdittamiseen. Fiilis oli tosi korkealla, kun huomasimme, että itsehän me löydämme ratkaisut! Saimme kokeilla ja tehdä; veimme tuloksia heti arjen työhömme. Odotamme innolla seurantapajoja, joissa saamme näyttää, miten hienosti olemme onnistuneet.
 

Mitä mättää meidän kulttuurissamme? Miksi porukkani ei innostu? Mistä aikaansaamisen energiaa? Mistä minä saisin energiaa?

Pelasimme Straton Aikaansaamisen Energian korttipeliä. Valitsimme 350 kortin joukosta sellaisia, jotka kuvaavat organisaatiomme toimintatapoja. Ihan sellaisia yksinkertaisia, arkisia juttuja, jotka tuntuivat kovin tutuilta. Hylkäsimme ne, jotka eivät sopineet meihin. Ensin pohdimme pienissä porukoissa, ja kun olimme luoneet energiajonomme, niin saimme esitellä valintojamme muille pelipöydille. Syntyi vilkasta keskustelua - joskus väittelyäkin - kun toiset peliporukat olivat valinneet erilaisia juttuja ja jouduimme perustelemaan näkemyksemme. Meidän piti sitten eri vaiheiden kautta löytää yhteiset prioriteetit: mistä saamme energiaa, mikä syö organisaatiossamme energiaa? Hauskaa oli sitten huomata Straton energiamallin avulla, että meillä on tosi paljon Ajatusenergiaa – eli mietimme kyllä mitä pitäisi tehdä – mutta kun Tunne-energiaa on vähän, niin se ei kanavoidu Tekemisen energiaksi. Toisilla ryhmillä taas oli Tunnetta paljon, mutta suunta oli vähän hukassa, kun Ajatusenergiaa puuttui. Sovimme sitten päivän lopuksi käytännön toimenpiteet. Ja kukin mietti Straton kysymysten avulla myös henkilökohtaisia energialähteitään. Olipa energisoiva päivä!

Strateginen oppiminen, lue lisää »

Tule vuoropuheluun kanssamme, oppimaan muiden kokemuksista, ihmettelemään liiketoimintaympäristön huikean nopeaa muutosta ja tulkitsemaan sen vaikutuksia liiketoimintaan ja johtamiseen!

Strato tarjoaa strategisen oppimisen mahdollisuuksia törmäyttämällä. Törmäytys on foorumin tarjoamista erilaisten organisaatioiden, ajatusten ja ideoiden kohtaamiselle.

Se on yhteistyökumppaniemme yhteen saattamista ja yhteistyön fasilitointia niin alussa kuin matkan varrella. Haemme aktiivisesti mahdollisuuksia näille kohtaamisille ja saatamme organisaatioita yhteen, kun huomaamme, että niistä on hyötyä kumppaneillemme. Kiinnostuitko? Ota yhteys Jussi Heimoseen.

Törmäytyspajamme tarjoavat "strategisen oppimisen alustan" - ihan face-to-face-muodossa! Pajoissa rajattu joukko osallistujia yhdessä Stratolaisten kanssa oppii ja ideoi - herätteitä tarjoavien alustusten ja aktiivisen omakohtaisen työskentelyn siivittämänä. Pajoissa kohtaavat erilaiset organisaatiot ja johtamismallit, persoonalliset päättäjät ja tuoreet näkökulmat. Seuraa uutisia Törmäytyspajoistamme ja tule mukaan!


Keskitymme strategian uudistamiseen ja ripeään toteuttamiseen luomalla organisaatioon aikaansaamisen energiaa. Kun ihmiset saavat mahdollisuuden aktiivisesti osallistua strategiatyöhön ja toiminnan kehittämiseen, syntyy oivalluksia ja energiaa. Meillä Stratolaisilla on oman johtamiskokemuksemme pohjalta kyky toimia organisaation kaikilla tasoilla arjen tekijöistä hallitukseen asti. Voima on ihmisissä!
 

 

STRATO
info(ät)strato.fi
etunimi.sukunimi(ät)strato.fi
korvaa (ät) @-merkillä


 

 
©2020 STRATO - MMD Networks Oy