ETUSIVU IHMISET

Mihin uskomme tulevaisuuden johtajuuden rakentuvan?

Voima on ihmisissä! Kun kaikki ovat aktiivisesti mukana strategiatyössä ja toiminnan kehittämisessä, syntyy oivalluksia, tuloksia ja aikaansaamisen energiaa. Tekemällä oppii. Kun ihmiset saavat ideoida, kokeilla ja tehdä, kasvaa halu ja kyky rohkeasti uudistua. Kyseleminen ja kuunteleminen ovat avaimia loistavalle johtajuudelle.

Mistä Stratolaiset tunnetaan?

 • Jatkuvasti positiiviset tulokset tekemisistämme.
 • Rento, rohkea ja lämmin tunnelma tarttuu.
 • Vilpitön halu ymmärtää ja auttaa asiakasta.
 • Seuraa liiketoimintaympäristön muutoksia. Uskaltaa haastaa ja avata uusia latuja.
 • Nopea ymmärrys monimutkaisista johtamishaasteista.
 • Utelias kysymään ja kuuntelemaan. Ei valmisvastauksia.
 • Kyky toimia organisaation kaikilla tasoilla. Johtamiskokemuksen myötä ymmärtää johtajan todellisuuden. Ottaa ihmiset mukaan ja sytyttää energian.
 • Luo hyvä fiiliksen. Energia tarttuu!

Senioripartnerimme
 

Jussi Heimonen

FM, MBA Henley, Executive Coach, VMK
+358 40 5807548
jussi.heimonen(ät)strato.fi

Jussi Heimonen aloitti konsultin uran (vaikka väittää, ettei hän mikään konsultti olekaan!) vuonna 2006. Alkuaikoina Jussi fasilitoi pääasiassa strategian toteuttamistyöpajoja; siis sellaisia, joissa olemassa olevan strategian pohjalta yhdessä määritellään keskeiset tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet organisaatiolle. Jussin rooli tällaisissa työpajoissa on vastata niiden prosessista ja samalla haastaa osallistujat etsimään uusia luovia ratkaisuja organisaation haasteisiin.

Vuonna 2007 Jussi kouluttautui Englannissa yritysjohdon coachiksi. Jussi on erikoistunut oman työtaustansa vuoksi erityisesti yritysten ja organisaatioiden ylimmän johdon coachiksi.

Tällä vuosikymmenellä hän on ollut vetämässä useamman organisaation koko strategiaprosessia; aina tietenkin busineksen vetäjän kanssa läheisessä yhteistyössä.

Intohimo - Saan kicksejä siitä, kun asiakkaani huomaavat, että juuri tällaista yhdessä rakennettua johtamisjärjestelmää he ovat kaivanneetkin. Ja että se johtamisjärjestelmä on rakennettu yhdessä oivaltaen. Ranskalaiset rättikattoautot ja samppanjat ovat olleet heikkouksiani jo vuosikausia.

Erityisosaaminen

 • Liiketoimintastrategia ja sen toteuttaminen
 • Ylimmän johdon coaching
 • Työpajojen fasilitointi
 • Johtamisjärjestelmän kehittäminen
 • Kansainvälisen organisaation johtaminen

Aiempia tehtäviä

Jussi on yrittäjänä toimiessaan Forerunner Oy:ssä fasilitoinut lukuisia strategiatyöpajoja ja coachannut yritysten ylintä johtoa eri puolilla maailmaa.

Ennen yrittäjäksi ryhtymistä Jussi työskenteli johtajana UPM:ssä yli viidentoista vuoden ajan vastaten mm. liiketoiminnan kehityksestä, myyntiverkostosta, Baltian ja Ruotsin toiminnoista. Hän toimi myös tehtaanjohtajana Suomessa, Virossa ja Ruotsissa.

Vähittäis- ja tukkukaupan osaamisen Jussi on hankkinut työskentelemällä SOK:ssa mm. tukkumyyjänä ja tavaratalon apulaisjohtajana.

Jussi on ollut aktiivinen jäsen Suomen Strategisen Johtamisen Seurassa vuodesta 2007.

Riitta Kalin

KTM , Certified Business Coach Master
+358 400 418 687
riitta.kalin(ät)strato.fi

Intohimo: Läpi karikkoisten vesien ja myrskyjen - yhdessä kohti uutta satamaa.

Riitta väittää olevansa vaativien muutostilanteiden osaaja. Kun on toiminut monenlaisten strategisten, monikansallisten transformaatio-ohjelmien johtavana konsulttina ja ylimmän johdon neuvonantajana, uskoo ymmärtävänsä jotakin niiden karikoista ja onnistumisen edellytyksistä. 20 vuoden kokemus johtoryhmien luotsaamisesta strategian laatimisessa, toteutuksessa ja muutoksen johtamisessa on kuitenkin opettanut, että täydellinen onnistuminen vaativien asiakkaiden kanssa edellyttää nöyryyttä, joustavuutta ja jatkuvaa uudistumista.

Riitta innostui johtamisen “pehmeämmästä” puolesta – uskomusten ja ajatusmallien vahvuudesta, tunteiden merkityksestä päätöksenteossa – vasta havaittuaan omassa johtamisessaan, etteivät faktaperustelut ja tiukat ohjeistukset tuoneetkaan toivottua tulosta. Hän kutsuukin näitä “pehmoja” tosi koviksi jutuiksi!

Riitasta kasvoi siis muutoksen tunnelatauksia ymmärtävä ja ihmisten omia voimavaroja esiin houkutteleva johtaja, konsultti ja coach. Tiukkapipoisuus tavoitteiden saavuttamisessa ja kyseenalaistava, haastava ote tekevät hänestä osaavan luotsin toimitusjohtajille ja heidän lähimiehistöilleen/naisistoilleen. Asiakkaatkin ovat olleet samaa mieltä: reitti löytyi, karikot vältettiin ja maalissa riemuittiin.

Erityisosaaminen

 • Strategisten tavoitteiden kirkastaminen ja johtoryhmän näkemyksen yhtenäistäminen
 • Vaativien muutosohjelmien osallistava johtaminen kansainvälisessä ympäristössä
 • Johtoryhmätyöpajojen haastava fasilitointi
 • Ylimmän johdon Executive coaching

Aiempia tehtäviä

Riitta on toiminut 1990-luvun alusta alkaen arvostettujen kansainvälisten konsulttiyritysten johtotehtävissä, mm. A T Kearney, Indevo, Ernst&Young, Cap Gemini. Ennen konsulttiuraansa hän työskenteli asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. paperiteollisuudessa ja rahoitussektorilla. Hän on toiminut vuodesta 2008 alkaen Business Coaching Center -verkostossa executive coachina.

Riitan luottamustehtäviä ovat olleet mm. Strategisen Johtamisen Seuran hallituksen jäsenyys, Gaia Network -naisjohtajaverkoston puheenjohtajuus sekä mentorointi Suomen Ekonomit-, Rhea Challenge- ja Suomen Mentorit -ohjelmissa. Hän on ollut mukana kirjoittamassa useita business-kirjoja.

Hasse Kvist

KTM
+358 400 423 257
hasse.kvist(ät)strato.fi

Hasse Kvistin konsultoinnin ja valmentamisen yksi erityisalue on strategian toteuttaminen ja muutosjohtajuus. Hasse on tukenut monia yrityksiä esimiesten toimin tapahtuneissa strategian oivalluttamiseen ja laajaan osallistamiseen perustuneissa innostavissa kehitysohelmissa. Lisäksi Hasse on haastanut useita johtoryhmiä strategian luomisessa ja auttanut suunnittelemaan koko strategiaprosessin.

Intohimo - Viritellä porukan kanssa pyytöjä huippusuorituksia hakien/metsästäen ja  jatkuvaan osumatarkkuuden paranemiseen tähdäten.

Erikoisosaaminen

 • Strategian suunnittelu ja toteuttaminen
 • Muutosjohtajuus
 • Strategian oivalluttaminen innostavasti ja osallistavasti
 • Strategian toteuttaminen  ja tiimin virittäminen valmentavaa johtamistapaa käyttäen

Aiempia tehtäviä

Strategian toteutukseen liittyvät kokemukset alkoivat karttua 80-luvulla Hassen toimiessa Service Management Groupin konsulttina. SMG-ryhmässä työskentelyn jälkeen Hasse oli perustamassa ja johtamassa Sedecon Consulting nimistä palvelu- ja laatupainotteisen toiminnan kehittämiseen erikoistunutta konsulttitoimistoa.

PPA-tiimin vetäjänä Hasse on kehittänyt verkoston osaamista useissa projekteissa. Kehittämisprojektien lopputulokset on koottu kirjoiksi. Esimerkkeinä kehitysprojekteista Hasse on kumppaneineen julkaissut parhaiden suomalaisten yritysten suoritusten johtamisen menettelypapoja kuvaavan haastattelupohjaisen Valmentajan Polku -kirjan, joka ilmestyi vuonna 2006. Lisäksi hän on toimittanut HappiTiimin julkaisenan Valmentava Suoritusten johtaja -oppaan vuonna 2009.

Torfinn Slåen

FL
+358 400 442 404
torfinn.slaen(ät)strato.fi

Norjalaissyntyinen Torfinn Slåen on toiminut valmentajana ja konsulttina vuodesta 1986. Hänen suurin kiinnostuksensa on auttaa asiakkaita työtapojen yksinkertaistamisessa ja olennaisten asioiden löytämisessä.  Keskittymällä oikeisiin asioihin vapautuu aikaa ja energiaa löytää innovatiivisia ratkaisuja strategian toteuttamiseksi.

Torfinn on toiminut kehittämisen ammattilaisena niin pitkään, ettei tarvitse turvautua konsulttimaiseen kapulakieleen ja monimutkaisiin konsepteihin. Fyysikon taustalla hänellä on kyky pelkistää ja yksinkertaistaa vaikeitakin asioita ymmärrettävään muotoon. Hän on kirjoittanut useita kirjoja rennommasta tuloksenteosta, mm. Tee tilaa tuloksille, Yrityskirjat 2003, Tuloskunnossa, WSOY 2008, sekä Rakenna tuloskuntoa mestareiden tapaan, Innomieli Oy 2010.

Torfinn on tuotteistanut pilvipalvelun 5aDay, joka mahdollistaa strategian ketterää toteuttamista ja läpinäkyvää toimintakulttuuria. 

Hänen intohimonsa on asioiden oivaltaminen ja oivalluttaminen yhdistäen huumoria ja vakavuutta.

Erikoisosaaminen

 • Itsensä johtaminen johtamisen edellytyksenä
 • Strategian luovan toteuttamisen suunnittelu ja fasilitointi
 • ​Johtoryhmän ja avainhenkilöiden toimintatapojen pelkistäminen
 • Osaamisen konseptointi ja tuotteistaminen
 • Syvän motivaation ja piilevien voimavarojen käyttöönotto.

Torfinn työskentelee vapaasti norjan (äidinkieli), suomen, englannin ja ruotsin kielellä.

Anneli Valpola

FK, Mphil
+358 50 555 6565
anneli.valpola(ät)strato.fi

Anneli on toiminut yritysten henkilöstöjohdossa, mm. Wärtsilässä ja liikkeenjohdon konsulttina pitkään. Hänen erityisalueitaan ovat johdon ja johtamisen kehittäminen, henkilöstöstrategiat ja muutosprosessien toteutus. Kansainvälistä konsulttityötä hän on tehnyt yhteistyössä MiL Institute’n (Ruotsi) kanssa.

Hänen intohimonsa on kehittäminen, jotta työelämä olisi innostavaa, innovatiivista ja aikaansaavaa yhteistyötä.
Lempilauseena: Motivaatio on sitä, että unelmien ylle vedetään työhaalarit.

Anneli on kirjoittanut useita kirjoja, mm. Johtajuuden salat, Kauppakamari 2015; Toimiva johtoryhmä - aikaansaamisen aallot, Kauppakamari 2012; M&A Coach – Value from Integration, Teknologiateollisuus 2011 (Yhdessä Kaija Katariina Erkkilän kanssa); Organisaatiot yhteen, WSOY 2004; Onnistu kehityskeskustelussa, WSOY 2002; Ammattitaito kuntoon, Teknologiateollisuus 2008.

Anneli on sekä SSJS (Suomen Strategisen Johtamisen Seura) että HENRY (Henkilöstöjohdon ryhmä) kunniajäsen.

Annelista konsultilla on neljä roolivaihtoehtoa:

 • Katri Helenan laulut – ja jokainen tietää, että konsultin tarvitsee laulaa ’viestit’ kunnolla, jotta paikalla olevat saavat haluamansa.

 • Robin Hood keikat – konsultti auttaa tärkeässä asiassa tarvitsijaa. Rahasta ei silloin puhuta, eikä yleensä saadakaan.

 • Maija Poppanen – tartutaan asiakkaan kanssa ripeästi ongelmiin ja löydetään ratkaisut. Konsultilla on mukanaan suuri kassillinen erilaisia, joskus asiakkaalle uusia ja mielikuvituksellisia keinoja

 • Vastuuton kehitysjohtaja – vastuuton siinä mielessä, että ulkopuolinen vain tarjoaa neuvoja ja osallistuu osaan työstä, mutta todellinen vastuu on aina asiakkaalla: sillä, jonka tavoitteiden eteen tehdään työtä. Konsultti sitoutuu koko osaamisellaan auttamaan tilapäisenä kehitysjohtajana.

Erikoisosaaminen

 • Johtoryhmien ja johtajien coaching

 • Haasteellisten muutoshankkeiden suunnittelu ja fasilitointi - erityisesti M&A integrointihankkeet

 • Osaamisen, erityisesti liiketoiminnalle tärkeän kokemuksen tunnistaminen ja kehittäminen

 • Toiminnasta oppimisen (action learning – earning by learning) soveltaminen johdon kehittämisessä

Tuomo Sulkumäki

+358 40 5022070
tuomo.sulkumaki(ät)strato.fi

Tuomo Sulkumäki "värvättiin" konsultin ja valmentajan tehtäviin yritysrakenteiden muutosten melskeessä jo 90-luvulla. Oppinsa Tuomo on näihin tehtäviin saanut kantapään ja kokemuksen kautta. Päätoimiset konsultin tehtävät Tuomo aloitti vuonna 2010 strategioiden luomisen ja toteuttamisen parissa osallistaen ja haastaen organisaatioita strategiaprosessissa sekä edistäen strategian toiminnallistamista yhdessä organisaatioiden johdon kanssa. Ennen konsultin toimeksiantoja hän on toiminut viimeisten viidentoista vuoden aikana vastuullisissa johtotehtävissä IT toimialla. Hänen vahva otteensa palveluorganisaatioiden ja liiketoimintayksiköiden johtamisessa yhdistettynä taloushallinnan osaamiseen ovat tuottaneet tulosta niin henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden huiman parantamisen muodossa kuin tuloksentekokyvynkin trimmaamisessa.

Tuomo on ollut viemässä läpi useita yritysjärjestelyitä ja sovittamassa yhteen erilaisia yrityskulttuureita niin paikallisesti kuin myös globaalien yritysten hankkeita toteuttaen. Tämän lisäksi hän on ollut luomassa ja toteuttamassa useiden organisaatioiden strategioita niin fasilitaattorin, kehitys-, talous- kuin liiketoimintajohtajankin roolissa.

Intohimo: Utuisen kirkastaminen ja vapaa-ajalla brittiläiset klassikkoautot.

Erityisosaaminen

 • Palvelun ja/tai tuloksentekokyvyn parantamiseen tähtäävät muutos- ja kehitysohjelmat  
 • Strategian luominen ja päivittäminen
 • Yritysjärjestelyt ja -integraatiot
 • Prosessimuutosten organisointi
 • Toimintojen ulkoistaminen
 • Hankalien tilanteiden haltuunotto
 • Henkilöstön osallistaminen muutokseen ja työtyytyväisyyden parantaminen

Aiempia tehtäviä

Tuomolla on yli kahdenkymmen vuoden työura takanaan IT-toimialalla mm. Digital Equipment Corporationissa, Compaq Computerissa ja Hewlett Packardilla. Hän on toiminut useissa eri esimiestehtävissä, kehitysjohtajana, palvelujohtajana, liiketoimintajohtajana ja talousjohtajana Suomessa sekä hallintojohtajana Suomessa, Pohjois- ja Beneluxmaissa. Lisäksi hän on ollut neuvottelemassa ja toteuttamassa lukuisia laajoja ulkoistushankkeita sekä yritysjärjestelyitä ja vastannut niihin liittyvistä integraatioprojekteista.

Tuomo on ollut Suomen Strategisen Johtamisen Seuran jäsen vuodesta 2006.

Lauri Vihonen

DI, MBA
+358 50 4381912
lauri.vihonen(ät)strato.fi

”Kaikissa rooleissa tarvitaan myyntitaitoa”, sanoo Lauri ja jatkaa: ”Se on kykyä asettua toisen asemaan ja auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa paremmin kuin kukaan muu.”

Laurin intohimona on auttaa johtajia, asiantuntijoita ja ryhmiä kehittymään ja saavuttamaan tavoitteensa. Hänen vetämissään strategia-, kehitys- ja toteutusprosesseissa on vahva käytännönläheinen ja osallistava ote; hänen asiakkaansa kuvaavat niitä tuloksellisiksi, innostaviksi, keskusteleviksi, tehokkaiksi, oivaltaviksi ja interaktiivisiksi.

Erityisosaamisalueita

 • Strategian, toiminnan suunnan ja tavoitteiden määrittäminen
 • Myynnin suorituskyvyn kehittäminen
 • Strategisen otteen saaminen hankinnoista
 • Muutoshankkeiden johtaminen ja tervehdyttäminen
 • Kansainväliset  ja monialaista osaamista edellyttävät toimeksiannot
 • Ryhmien ja yksilöiden substanssicoaching

Uuden oivaltaminen
Hän on myös kehittänyt menetelmän, mikä auttaa yksilöitä ja ryhmiä oivaltamaan uutta, jäsentämään suunnitelmiaan ja saamaan tuoretta energiaa. Seinätekniikkaa hyödyntävässä menetelmässä osallistujien ja ryhmän kehittymistä tuetaan kirjoittamisen, keskustelun, tarinoiden kertomisen, musiikin ja valokuvauksen avulla.

Aiempia tehtäviä
Lauri on konsulttina nuori, mutta liiketoimintaosaajana monipuolinen ja kokenut. Hän on toiminut myyntijohtajana, tietohallintojohtajana ja hankintajohtajana sekä vetänyt liiketoimintoja ja yrityksiä Suomessa ja kansainvälisesti sekä toimittajan että asiakkaan rooleissa. Hänellä on vahva johtoryhmätyön kokemus. Hän toimii myös suurten muutoshankkeiden neuvonantajana.

Vapaaehtoistyö
Lauri neuvoo Start-up-yrityksiä kotiseutunsa Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen kautta ja kehittää suomalaisten yritysten hankintatoimintaa Hankintafoorumin johtoryhmässä LOGY ry:ssä. Hän on myös Projektiyhdistyksen ja Suomen Strategisen Johtamisen Seuran jäsen.

STRATO
info(ät)strato.fi
etunimi.sukunimi(ät)strato.fi
korvaa (ät) @-merkillä


 

 
©2019 STRATO - MMD Networks Oy